धनुषा जिल्लाको कूल क्षेत्रफल १,१८,३०० हेक्टर मध्ये २७,५७८.६० हेक्टर (२३.३२ प्रतिशत) वन क्षेत्र रहेको छ । अधिकांश वन क्षेत्र चुरे र भावर तर्पm रहेको छ भने निकै कम मात्र तल्लो तराई क्षेत्रमा रहेको छ । कूल वन क्षेत्रमध्ये चुरे भावर शिवालिक क्षेत्रमा २७२१८.६० हेक्टर (९८.७० प्रतिशत) र तल्लो तराई क्षेत्रमा ३६० हेक्टर (१.३० प्रतिशत) वन क्षेत्र रहेको छ ।
वनको प्रकारः
क)    स्वामित्वको आधारमाः
    यस जिल्लामा स्वामित्वको आधारमा ३ (तिन) किसिमको वन रहेको छ ः
१.    राष्ट्रिय वन (National Forest):
    जिल्लामा कूल २७५७८.६० हेक्टर (जिल्लाको कूल क्षेत्रफलको २३.३२ प्रतिशत) राष्ट्रिय वन रहेको छ ।
२.    निजी वन(Private Forest)M


    जिल्लामा किसानहरुले आ आफ्नो निजी नम्वरी आवादी जग्गामा प्रशस्त मात्रामा निजी वन लगाएको छ जसमध्ये केही निजी वनको रुपमा जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता गरेका छन् भने अधिकांश दर्ता नभएको निजी वन रहेको पाईएको छ । जिल्लाको काठ दाउराको माग मध्ये अधिकांश आपूर्ति निजी नम्बरी जग्गामा लगाई हुर्काएको रुखहरुबाट हुने गरेको छ । जिल्लामा रहेको सम्पूर्ण निजी वनको क्षेत्रफल एकिन नभएपनि जिल्ला वन कार्यालयमा कूल २०३ वटा निजी वन दर्ता रहेको छ जसको क्षेत्रफल १४०.०१ हेक्टर रहेको छ । निजी वनमा अधिकांश मसला, टिक, सिसौ, गम्हारी, जामून, सिरिस, सिमल, कपोक, अर्जुन, खयर, सतिसाल, हलुँडे, दबदबे, बडहर, कर्मा, निम, जिमर,बेल, आँप, लिची, कटहर आदि प्रजाती लगाई हुर्काएको छ ।
३.    सार्वजनिक तथा कृषि वनः
    जिल्लाको तल्लो तराई क्षेत्रमा गा.वि.स., विद्यालय तथा अन्य संघ संस्थाको स्वामित्वमा स साना टुक्रामा रहेका सार्वजनिक पर्ति जग्गामा हरियाली प्रवर्धन तथा आय आर्जनको लागि जिल्ला वन कार्यालयको सहयोगमा सार्वजनिक तथा कृषि वन समूह गरिएको छ जसको क्षेत्रफल ४७.६० हेक्टर रहेको छ ।
ख)    व्यवस्थापनको आधारमाः
    जिल्लामा रहेका कूल राष्ट्रिय वनलाई निम्न अनुसार वर्गीकरण गरिएको छः
१.    सामुदायिक वन (Community Forest):
    जिल्लाको कूल वन क्षेत्रमध्ये ८८५०.९३ हेक्टर (कूल वन क्षेत्रको ३२.१० प्रतिशत) वन क्षेत्र ३९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गरि व्यवस्थापन गरिएको छ जसबाट ७७६७ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन ।
२.    कवुलियती वन (Leasehold Forest):


    जिल्लामा गरिवीका रेखामुनि रहेका किसानहरुलाई आबद्ध गरि कूल २५ वटा कवुलियति वन समूह गठन गरि १५४.०२ हेक्टर (कूल वन क्षेत्रको ०.५६ प्रतिशत) वन क्षेत्र कवुलियति वनको रुपमा हस्तान्तरण गरिएको छ जसबाट ३१० घरधुरी प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन ।
३.    साझेदारी वन (Collaborative Forest):


    जिल्लामा १ (एक) वटा संरक्षणमुखी साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह रहेको छ । चुरे र भावर क्षेत्रमा रहेको २१९०.७३ हेक्टर (कूल वन क्षेत्रको ७.९४ प्रतिशत) वन क्षेत्रलाई सिमांकन र समूह गठन र कार्ययोजना स्वीकृत भई साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । यस वन क्षेत्रमा जिल्लाको चुरे भावर र तराईका गरि २० वटा गा.वि.स. र जनकपुर नगरपालिकाका ३ वटा वडाका जनताहरु आबद्ध रहेका छन ।
४.    संरक्षित वन (Protected Forest):
    जिल्लाको तराई क्षेत्रमा चारै तर्पm गाउँ बस्तीले घेरिएको जम्मा ३६० हेक्टर (कूल वन क्षेत्रको १.३१ प्रतिशत) वन क्षेत्र धनुषाधाममा रहेको छ जसलाई संरक्षित वनको रुपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । यस वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा धनुषाधाम नगरपालिकाका ८१०० घरधुरी आबद्ध भई करिब ४५००० जनसंख्या लाभान्वित भएका छन । यो संरक्षित वन क्षेत्रमा चोरी कटानी, वन अतिक्रमण तथा चरीचरन पूर्ण रुपमा बन्द भई मिति २०७३।०२।१७ गतेका दिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव श्री उदयचन्द्र ठाकुर ज्यूबाट अनियमित कटान तथा चरीचरन मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
५.    सरकारद्वारा व्यवस्थित वन (Government Managed Forest):
    जिल्लाको कूल वन क्षेत्रमध्ये १६०२२.९२ हेक्टर (कूल वन क्षेत्रको ५८.१० प्रतिशत) वन क्षेत्र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा रहेको छ । यस प्रकारको वन चुरे तथा भावर क्षेत्रमा मात्र रहेको र उत्पादनमुखी वन क्षेत्र नभएकोले संरक्षणको कार्य मात्र गरिएको छ ।
ग)    प्रजातीको आधारमाः
     यस जिल्लामा प्रजातीको आधारमा ३ (तिन) किसिमको वन रहेको पाईन्छः
१.    साल वन (Sal Forest):
    जिल्लाको उतर तर्पmका चुरे भावर (मालटोल र तुलसी) केही मात्रामा धनुषाधाममा साल वन रहेको छ । जिल्लाको कूल वन क्षेत्रमध्ये साल वन ९३४२.४० हेक्टर (३३.८५ प्रतिशत) रहेको छ । यस वन क्षेत्रको हैसियत राम्रो भन्न सक्ने अवस्था छैन । वनमा परिपक्व रुख भन्दा पोल र लाथ्रा अवस्थाका कलिला किसिमका ९क्ष्mmबगचभ ऋबिकक० का रुखहरुको बाहुल्यता रहेको छ ।
२.    खयर सिसौ वन (Khair, Sissoo Forest):
    चुरे र भावर क्षेत्रको नदी किनारा तथा खोल्सा खोल्सीहरुमा यस प्रकारको वन रहेको पाईएको छ । जिल्लाको वन क्षेत्र मध्ये १९०१.६३ हेक्टर (६.८९ प्रतिशत) क्षेत्रफल यस प्रकारको वन क्षेत्रले ढाकिएको भएपनि अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाईएको छैन ।
३.    मिश्रित वन (Khair, Sissoo Forest):
    चुरे र भावर क्षेत्रमा अवस्थित यस वनको कूल क्षेत्रफल १६३३४.५७ हेक्टर (५९.२६ प्रतिशत) रहेको छ । यस वन क्षेत्रमा मूख्य प्रजातीको रुपमा साल ९क्जयचभब चयदगकतब०, असना ९त्भचmष्लबष्बि तयmभलतयकब०, राजवृक्ष ९ऋबककष्ब ाष्कतगबि०, बोट धँगेरो ९ीबनभकतयmष्ब उबचखषयिचब०, दबदबे ९न्बचगलनब उष्ललबतब० आदि रहेका छन् । यस वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु समेत व्यापारिक प्रयोजनमा आउने किसिमका छैन ।