– वन जंगल तथा जैविक विविधताको संरक्षण
– वन पैदावारको चोरी निकासी नियन्त्रण
– अतिक्रमण नियन्त्रण
– नर्सरी निर्माण, विरुवा उत्पादन, वितरण र वृक्षारोपण
– जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु
– निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा वन विकास कार्यक्रम (दक्षिणी भेग)
– गरिवी न्यूनीकरण तथा आयमुलक गतिविधी संचालन
– जलवायु परिवर्तनवाट हुने असर न्यूनिकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रम संचालन र सहयोग
– जनकपुरलाई पर्यटकिय नगरको रुपमा विकास गर्नको लागी हरियाली प्रवद्र्धन गरी सौन्दर्यता वढाउन नगरपालिका र स्थानिय जनता संगको साझेदारीमा शहरी वन (ग्चदबल ँयचभकतचथ० को विकास गर्ने ।
– धनुषाधाम संरक्षित वनको संरक्षण र व्यवस्थापन ।
– Up stream & down stream linkage  गरी कोमल चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने ।