टायरगाडा, गाेरू र काठ बरामद

मिति २०७८।०१।२० गतेका दिन कमला सव डिभिजन वन कार्यालय गाेदार अन्तर्गत चिसापानीबाट टायरगाडा थान ३, गाेरू जीउ थान ६ र काठ गाेलिया थान ११ साल जातकाे समेत बरामद भएकाे छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *